Boże Narodzenie 2015

Wkrótce ukaże się także tegoroczny biuletyn KRN.
Życzenia w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim / Wishes in English, Russian and Ukrainian [...]

Nagrobek Netczuków - Dominika i Stefanii z Kryńskich

    W dziale Cmentarze w zakładce Badania, gdzie znajduje się baza nagrobków naszych krewnych z międzyrzeckiego cmentarza, dodaliśmy nagrobek Dominika Netczuka (1909 - 03.02.1983) syna Łukasza. Zdjęcie grobu otrzymaliśmy w 2010 r. od Alfreda Netczuka. Dziś je publikujemy. W grobie tym w 2012 r. pochowana została także żona Dominika - Stefania z Kryńskich Netczukowa (1919 - 2012).

Ks. Adolf Netczuk - kolejny wypis bibliograficzny

    W dziale Bibliografia w zakładce Badania dodaliśmy kolejny wypis dotyczący ks. Adolfa Netczuka vel Netczyńskiego. Według informacji zamieszczonej w Gazecie Narodowej nr 277 z 2 grudnia 1908 r. w rurbyce "Wiadomości diecezjalne - archidiecezja lwowska" na stronie drugie ks. Adolf Netczuk został mianowany zastępcą katechety w filii VII Gimnazjum we Lwowie, gdzie pracował w Internacie Księży Zmartwychwstańców.
    Wypis ten zostanie wkrótce dodany do biogramu naszego krewnego w zakładce Znane Postaci w sekcji Duchowni.
    Zachęcamy też do dzielenia się swoim dorobkiem pisarskim, który dokumentujemy w dziale Bibliografia o czym pisaliśmy 13.10. br.

Zdjęcia Henryka Netczuka i Marii z Zaniewiczów - Album KRN

    Dzięki uprzejmości Władysławy i Romana Netczuków 02.10 br. zeskanowaliśmy najstrasze zdjęcia rodziny Henryka Netczuka i Marii z Zaniewiczów (Gałąź Netczuk-Mankiewicz subgałąź z ul. G. Narutowicza). Zdjęcia zostały już częściowo opisane, jednak wiele z nich wymaga precyzyjnego określenia osób i dat. Bardzo prosimy naszych krewnych z linii Henryka o pomoc w opracowaniu Cyfrowgo Albumu
    Linki do galerii zostały już przesłane do krewnych. Projekt ten jest od lat realizowany przez nasz Klub. Wybrane najstarsze zdjęcia dołączyliśmy do galerii zdjęć (cz. 2) na naszej stronie, zostały też umieszczone w Galerii zewnętrznej.
     Jest to spuścizna po Henryku i Marii Netczukach. Informacje ws. opisów zdjęć prosimy przesyłać na adres administratora strony. Jednocześnie informujemy, że Galeria zdjęć została przebudowana i podzielona na cztery części - zapraszamy.

Indeks rodzin spokrewnionych i spowinowaconych - III wydanie

    Ostania aktualizacja tablic genealogicznych wiązała się z opracowaniem do nich indeksów nazwisk. Zostały one wprowadzone do Indeksu rodzin spokrewnionych i spowinowaconych (projekt Klubu RN), który stanowi ważną pomoc do naszych drzew genealogicznych. Zachęcamy do korzystania. [...]

Aktualizacja tablic genealogicznych

    W ramach przeglądu, aktualizacji i porządkowania gromadzonych od lat danych ze wszystkich naszych zasobów, zakończyliśmy opracowanie nowego wydania tablic genealogicznych Netczuków w formie tradycyjnej - wersja nr 35.1 z 14 października br. (on-line nr 35.1web). Zbiór danych powiększono o niedawne uzupełnienie potomków Julianny z Netczuków Kieruczenkowej, przesłane przez dr Teresę Kosman, o czym pisaliśmy w lipcu, jak również korekty dat i pozostałych informacji prawie wszystkich osób. Wersja on-line dostępna jest w sekcji Drzewa i tablice, pełna zaś zostanie rozesłsna mailowo wraz z następnym bożonarodzeniowym biuletynem Informacyjnym Klubu Rodu Netczuków [...] 

Nasza genealogia na MyHeritage

    W lipcu br. członkom Klubu Rodu Netczuków i pozostałym krewnym, z którymi mamy kontakt mailowy, udostępniliśmy na portalu MyHeritage drzewo genealogiczne Netczuków i rodzin spokrewnionych (Netczuk Family and their Relatives), dając możliwość uzupełniania i poprawiania informacji zawartych w naszych tablicach. Krewni spoza klubu oraz zainteresowani potomkowie Netczuków mogą uzyskać dostęp do drzewa on-line, zapisując się do Klubu Rodu Netczuków lub zgłaszając swój akces do kręgu rodzinnego na MyHeritage [...] 

Baza publikacji Netczuków w dziale Bibliografia

    W celu dokumentacji bieżącego dorobku Netczuków w dziale Bibliografia, obejmującym publikacje dokumentujące dzieje Netczuków, otworzyliśmy nowy rozdział pn. Baza publikacji Netczuków, w którym będziemy dokumentować dorobek naszych krewnych. Baza ma charakter poglądowy i stanowi uzupełnienie do bibliografii genealogicznej. Zawiera możliwie pełny dorobek pisarski i twórczy poszczególnych członków rodziny. Obejmuje prace o różnym charakterze. Dane pochodzą z ogólnodostęnych baz bibliograficznych. Można również zgłosić swoje prace kontaktując się z nami mailowo. Warto nadmienić, że pierwszą próbą dokumentacji dorobku pisarskiego Netczuków było w 2007 r. opublikowanie w dziale Wyniki badań w sekcji Internet, rozdziału pn. Bazy publikacji, gdzie zdokumentowano prace rejestrowane w internetowych publikacjach.

Źródła bibliograficzne i informacje o Józefie Netczku-Zielińskim

    W minionym okresie nasza baza bibliograficzna została uzupełniona o następujące źródła:
1. Biuletyn Informacyjny, nr 188 (2008), Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, str. 48, źródło: strona PZD (02.10.2015), gdzie wzmiankowany jest Tadeusz Netczuk, który został powołany na instruktora krajowego Społecznej Służby Instruktorów PZD;
2. Gazeta Warszawska, 1870, nr 262 (25 listopada), str. 6, źródło: Biblioteka Narodowa - Polona (08.10.2015), gdzie wzmiankowany jest Józef Netczuk-Zieliński (Gałąź Netczuk-Zieliński) - pod pozycją 137: "Józefowi Netczuk-Zielińskiemu, b. Adjunkttowi Urzędu Skarbowego Międzyrzec za 31-letnią służbę rs. 200" [...]

Zdjęcia po Antoninie z Netczuków Jakubowiczowej - Album KRN

    Dzięki uprzejmości Urszuli i Leszka Jakubowiczów 26.07 br. zeskanowaliśmy zdjęcia po Antoninie z Netczuków Jakubowiczowej. Zdjęcia zostały już częściowo zidentyfikowane, jednak wiele z nich przedstawia osoby i zdarzenia, których opis nastręcza trudności. Z tego względu zwracamy się do naszych czytelników i krewnych z prośbą o pomoc. Zdjęcia umieszczono w naszej galerii zdjęć (cz. 3) oraz w Galerii zewnętrznej, jako spuściznę po cioci Antoninie. Wraz z innymi materiałami ikonograficznymi zdjęcia zostały zebrane w ramach projektu Cyfrowy Album, który od lat jest realizowany przez Klubu Rodu Netczuków. Informacje ws. opisów zdjęć prosimy przesyłać na adres administratora strony.

Przygotowania do przyszłorocznego Zjazdu

    W związku z odwołaniem tegorocznego spotkania przedzjazdowego w wyniku wcześniej odbytego zjazdu naszej gałezi po pogrzebie ks. Janusza Netczuka informujemy, że szczegółowe dane dotyczące zapisów na przyszłoroczny zjazd całego rodu zostaną podane mailowo i na stronie w październiku. Wstępny terminarz zgłoszeń, koszty i formularze rejestracyjne zostały już opracowane i uzgodnione przez Komitet Organizacyjny. Aktualnie szukamy sali do 40 osób lub ośrodka w malowniczym plenerze w okolicach Międzyrzeca.

Nowe metryki w archiwum rodzinnym Netczuków

    Dzięki życzliwości Adam Netczuka z rodzinnego archiwum po Eugeniuszu Netczuku otrzymaliśmy skany akt USC Wolskich:
- akt zgonu Rozalii Wolskiej z Nestoruków, nr  124 z 30.08.1968 r.
- akt zgonu Tomasza Wolskiego, nr 40 z 18.03.1960 r.
- akt małżeństwa Eugeniusza Netczuka i Gabryeli z Wolskich, nr 46 z 14.06.1943 r.
Skany zostały umieszczone w sekcji Badania - Wyniki badań - Dokumenty USC.

Nowe nagrobki Netczuków na międzyrzeckim cmentarzu

    Po uroczystościach pogrzebowych ks. Janusza Netczuka (26.07.1955 - 17.07.2015) odwiedziliśmy groby pozostałych Netczuków na międzyrzeckim cmentarzu. Oprócz starych pomników nagrobnych jest nowy grób księdza Janusza. Zdokumentowaliśmy także nowy pomnik nagrobny zmarłego w styczniu Stefana Netczuka (05.04.1933 - 06.01.2015) i jego rodziców Stanisława i Nadziei z Oleszczuków małżonków Netczuków. Na pomniku umieszczono też Ksenię Oleszczuk (1893 - 24.04.1975), siostrę Nadziei. Odkryliśmy też zaniedbany grób rodziny Ludwika Netczuka: żony Franciszki Netczukowej (1908 - 26.05.1955), córki Zyty z Netczuków Siliańczukowej (1933 - 26.05.1955) i jej męża Heryka Siliańczuka (1935 - 26.05.1955). W rodzinie tej wydarzyła się tragedia, o której kiedyś napiszemy więcej. Dane wraz ze zdjęciami grobów dołączono do wykazu grobów krewnych na cmentrzu i do projektu inwentaryzacje cmentarzy.

 Symbolika i znaczenie herbu Netczuków

    Jako uzupełnienie do rozdziału poświęconego herbowi własnemu Netczuków przedstawiamy analizę jego symboliki opracowaną na podstawie Alfabetu heraldycznego Pawła Dudzińskiego. Według publikacji poszczególne elementy herbu i pieczęci można interpretować w następujący sposób:
Róże – symbolizują piękno, nieskazitelność honoru, radość, dworną miłość do pani serca, milczenie, dyskrecję jako posłanie od kochającej osoby, miłość, zmysłowość i pożądanie. Róża czteropłatkowa (występująca na pieczęci) – oznacza pielgrzymkę, duchową wędrówkę do doskonałości, pięciopłatkowa (występująca na saniach Mikołaja) oznacza wszechświat złożony z pięciu żywiołów [...]

 Zdjęcie Netczuków - Henryka i Marii z Zaniewiczów

    Dzięki uprzejmości stryjostwa Władysławy i Romana Netczuków, po uroczystościach pogrzebowych ks. Janusza Netczuka otrzymaliśmy zdjęcie ślubne rodziców stryja Romana. Aktualnie do kolekcji zdjęć ślubnych dzieci Mikołaja i Antoniny z Mankiewiczów Netczuków brakuje nam tylko zdjęcia Stanisława i Nadziei z Oleszczuków. Dziękujemy i zachęcamy do dzielenia się starymi zdjęciami rodzinnymi.

 Relacja z pogrzebu ks. Janusza Netczuka

    W dniu 25 lipca uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych księdza Janusza Netczuka, syna Zygmunta i Aleksandry z Trojanowskich.
    Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się różańcem za zmarłego o godz. 10:00 w kościele Chrystusa Króla w Międzyrzecu Pdl. O godzinie 11:00 rozpoczęła się msza św. W kościele zebrana była licznie rodzina zmarłego: mama księdza, brat z małżonką, córkami i ich rodzinami, kuzyni ze strony Netczuków reprezentujący wszystkich braci i siostrę taty księdza Janusza [...]

 Odszedł od nas ks. Janusz Netczuk (26.07.1955 - 17.07.2015)

    Z żalem informujemy, że 17.07 br. w szpitalu w Bydgoszczy, w wieku 59 lat, po długiej chorobie zmarł ks. Janusz Netczuk, proboszcz parafii Dołha k. Międzyrzeca Pdl. Urodził się 26 lipca 1955 r. w Międzyrzecu Podlaskim. Był synem Zygmunta (1924-2002) i Aleksandry z Trojanowskich Netczuków.
    Święcenia kapłańskie  przyjął w 1982 r., a msza prymicyjna odbyła się 13 lutego 1982 r. w parafii św. Mikołaja w Międzyrzecu Pdl. W latach 1980. był wikariuszem w parafii Matki Bożej Kodeńskiej w Pilawie. Posługiwał w parafii św. Anny w Tucznej, a następnie został proboszczem parafii Trójcy Świętej w Paszenkach w gm. Jabłoń, gdzie rozpoczął remont i rekonstrukcję oryginalnego dachu tej jedynej w województwie drewnianej świątyni pounickiej zbudowanej na planie oktogonu w XVIII w., odbudowanej w 1890-94. Od 2002 r. był proboszczem parafii św. Barbary w Dołdze k. Międzyrzeca Pdl. Bratu wraz z rodziną składamy wyrazy współczucia.
    Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 25 lipca o godz. 11.00 w parafii p.w. Chrystusa Króla w Międzyrzecu Pdl. Uroczystościom przewodniczył będzie biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk.

 Uzupełnienia do drzewa genealogicznego - kontakt z dr Teresą Kosman

    Miło nam poinformować, że 2 maja br. z pozdrowieniami dla potomków naszego klanu nawiązała z nami kontak pani dr Teresa Kosman, która jest prawnuczką Julianny z Netczuków (05.01.1840 - ?) i Daniela Kieruczenki  (26.12.1837 - ?). Przekazała informacje uzupełniające do linii potomków Julianny i Daniela oraz zdjęcia Kieruczenków, które przedstawiamy poniżej. Pierwsze zdjęcie przedstawia braci Kieruczenków. Drugie to poślubna fotografia Franciszka i Aleksandry z Sawczuków. Trzecie to ich zdjęcie rodzinne z lat 1930. z dziećmi: Włodzimierzem, Anną, Mikołajem i małą ELżbietą "Lilą". [...]

 Zdjęcia i uzupełnienia do drzewa genealogicznego rodziny Mankiewiczów

    Każdego roku otrzymujemy liczne pisma nie tylko od potomków Netczuków, ale też innych rodzin międzyrzeckich, z którymi jesteśmy spokrewnieni. W kwietniu bierzącego rogu skontaktowała się z nami pani Zofia Elżbieta Grzebalska, prawnuczka Władysława Puszkarskiego i Franciszki z Gaszewskich, wnuczka Kazimierza Rafalskiego i Ludwiki z Puszkarskich, córka Adama Domańskiego i Wandy z Rafalskich, przez tatę spokrewniona i spowinowacona także z Sawickimi i Steciami. 
    Pani Grzebalska uzupełniła informacje w drzewie rodu Mankiewiczów, jak również podzieliła się z nami zdjęciami swojej rodziny oraz aktem notarialnym z 1929 r. [...]

 Józef Netczuk-Zieliński - zmiana nazwiska w świetle dokumentów oraz uzupełnienia do wypisów metrykalnych

    W toku badań natrafiliśmy na dokumenty archiwalne, które wskazują na przyczyny zmiany nazwiska przez Józefa Netczuka na Zieliński vel Netczuk-Zieliński, jakie widnieje na jego kamieniu nagrobnym z 1905 r. Wokół tego faktu spekulowano podając różne przyczyny od finansowo-majątkowych po sercowe [1].
    Jak wynika z akt urodzeń parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja w roku 1861 pod numerem 149 znajduje się akt przysposobienia (adopcji) Józefa Netczuka przez Szymona Tadeusza Zielińskiego, obywatela [...]

 Wypisy źródłowe dla nazwy osobowej Neczko/Netko i pokrewnych

    W kolejnym artykule - przyczynku do etymologii naszego nazwiska prezentujemy wypisy źródłowe nazw osobowych pokrewnych formom Neczko/Netko
    Nazwy osobowe typu: Netko/Neczko, Natko/Naczko wraz z pochodnymi Naczkun, Naczka, Naczek, Natek itp. oraz Onaczko/Onacko/Honaczko, Onuczko/Onucko/Onuszko itp., które mogą stanowić potencjalnie źródło dla kreacji naszego nazwiska były dość liczne. [...]

 Międzyrzecki browar, rodzina Kahlów i bł. ojciec Honorat Koźmiński

    W ramach naszego klubowego projektu Nazwiska międzyrzeczan oraz badań nad genealogią międzyrzeczan, chciałbym przedstawić naszym czytelnikom niezwykle interesujące informacje dotyczące rodziny Kahlów, z którymi wiąże się nie tylko międzyrzeckie piwo, ale i osoba polskiego błogosławionego.
    Drugiego marca br. nawiązała z nami kontakt pani Romana Kahl-Stachniewicz, potomkini międzyrzeckich Kahlów, rodziny, z której pochodzi m.in. Aleksandra Kahl - matka błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. [...]

 Antoni Netczuk (20.05.1860 - po 1870?) syn Mikołaja i Petroneli z Kieruczenków

    Dzięki społecznie opracowanym indeksom do międzyrzeckich ksiąg metrykalnych parafii greckokatolickiej św. Mikołaja, opublikowanym na stronach Portalu genealogów Lubelszczyzny LubGens odnaleźliśmy akt urodzenia kolejnego brakującego członka naszego rodu. Jest nim Antoni Netczuk (20.05.1860 - po 1870?), syn Mikołaja Janowicza Netczuka "Starszego" (12.12.1823 - po 1870?) i Petronelli z Kieruczenków (04.07.1824 - po 1870), córki Mikołaja i Tekli z Letczyków, mieszczan międzyrzeckich. [...]

Współpraca z Towarzystwem Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego

    Pragnę poinformować, że nawiązałem kontakt i współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego, reprezentowanym przez Pana Mirosława Maraszka. Współpraca polegać będzie na udostępnienieu kopii 26 pocztówek międzyrzeckich z moich prywatnych zbiorów, z których część znajdzie się w publikacji poświęconej pocztówkom przedstawiającym Międzyrzec, którą przygotowuje stowarzyszenie. Od ponad dekady kolekcjonuję pocztówki, zdjęcia i grafiki przedstawiające dawny Międzyrzec. Część mojej kolekcji można zobaczyć na moim profilu na stornie Fotopolska. [...]

Wzmianki historyczne wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Onaczko/Onacko i pokrewnych oraz ich pochodzenie

    W ramach kontynuacji studiów nad możliwymi wariantami etymologicznymi nazwiska Netczuk przedstawiamy kolejne wybrane wzmianki historyczne i wyjątki z literatury opisujące nazwy osobowe stanowiące potencjalne jego źródło.
    Źródłem dla rozpatrywanej przez nas nazwy osobowej Neczko/Netko może być jej wariant stosowany w historii m.in. dla Piotra Naczki i rodu Naczko/Neczko/Natko zwanego Onaczko, gdy wymieniony został jako starosta brzeski w 1434 r. [1]. Wobec jego litewskiego imienia zastosowano znany wschodniosłowiański odpowiednik. Źródłem dla tego wariatnu mogą być imiona  wschodniosłowiańskie: Honaczek, Onacz, Onaczek, Onaczka, Onaczko, Onaszko, Onosz, Onoszek, Onoszko, Onuczko, Onuszek, Onuszko pochodne od Onanic(z). Może też pochodzić ono od Ondrzej, Onofryj, Onys(z)ym [2]. [...]

"Głos międzyrzecki" i "Głos powiatu radzyńskiego" w zbiorach SMHMP

    Z wielką radością pragnę zakomunikować, że w listopadzie 2014 r. Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego, dzięki ofiarności lokalnych instytucji i osób prywatnych pozyskało od prywatnego kolekcjonera bardzo cenny zbiór gazet dokumentujących codzienność Międzyrzeca w latach 1927-1935. Szczegółowe informacje na stronie stowarzyszenia

Biuletyn Informacyjny KRN

    Na przełomie stycznia i lutego nasi subskrybenci i członkowie Klubu otrzymali elektroniczną wersję Biuletynu Informacyjnego Klubu Rodu Netczuków, Rok X, nr 1 (17)/2015. Od tego roku biuletyn będzie wydawany jako miesięcznik w formie zeszytu z ciągłą numeracją stron. Ze względu na poufny i rodzinny charakter wybranych informacji, pełna wersja dostępna będzie jedynie dla subskrybentów, natomiast wersja skrócona także na naszej stronie. Redakcja przyjmuje do publikacji także teksty od członków klubu i krewnych, którzy pragną podzielić się materiałami rodzinnymi. Szczegółowe informacje dla autorów znajdują się na trzynastej stronie biuletynu. Zapraszamy do współpracy.
    Styczniowy numer zawiera zestawienie aktualności rodzinnych ze stycznia w rozszerzonej wersji wraz z linkami do galerii zdjęć z pogrzebu oraz załączone aktualne tablice genealogiczne. 

Przedzjazdowe spotkanie w 2015 r.

    W wyniku refleksji po pogrzebie Ś.P. Antoniny z Netczuków Jakubowiczowej, propozycji zgłoszonych przez przedstawicieli wszystkich linii Netczuków, jak również dzięki inspiracji Mirosława Netczuka, w ramach przygotowań do II/IV Zjazdu Rodu Netczuków w sierpniu 2016 r., już latem br. w dniu św. Rocha (kiedy wielu z nas odwiedza w Międzyrzecu groby bliskich z okazji odpustu), zaplanowaliśmy specjalne przedzjazdowe organizacyjne  spotkanie.
    Będzie ono poświęcone powołaniu Komitetu Organizacyjnego II/IV Zjazdu, opracowaniu programu obchodów, ustaleniu listy gości, podziałowi obowiązków organizacyjnych oraz przygotowaniu materiałów na zjazd. Jednym z celów organizacyjnych będzie powołanie do życia pierwszego stowarzyszenia rodowego w Międzyrzecu Podlaskim, czyli sformalizowanie działalności dotychczasowego Klubu Rodu Netczuków, który w 2016 r. będzie obchodził swoje 10-lecie. Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie zostaną podane wszystkim telefonicznie i mailowo za pośrednictwem biuletynu klubowego. Już teraz zachęcamy wszystkich Netczuków, jak również potomków Netczukówien, do udziału i włączenia się w organizację tego przedsięwzięcia. 

Relacja z pogrzebu Antoniny z Netczuków Jakubowiczowej

    W dniach 27-28 stycznia uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych Antoniny z Netczuków Jakubowiczowej - ostatniej z dzieci Mikołaja i Antoniny z Mankiewiczów. Antonina miała starszych braci: Stanisława, Henryka i Mariana oraz młodszych: Eugeniusza i Zygmunta. Z pokolenia tego nestorką naszej gałęzi została ostatnia jego reprezentantka - Aleksandra z Trojanowskich Netczukowa, wdowa po Zygmuncie Netczuku. 
    Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 27 o godz. 17:00 w domu zmarłej nabożeństwem różańcowym za zmarłą Antoninę i zmarłych z najbliższych rodzin. Gospodarzem pogrzebu był wnuk Leszek z małżonką Ulą. [...]

Odeszła od nas Antonina z Netczuków Jakubowiczowa (07.07.1919 - 26.01.2015)

    Z żalem informujemy, że w szpitalu w Białej Podlaskiej w wieku blisko 96 lat zmarła Antonina z Netczuków Jakubowiczowa, wdowa po Ś.P. Konstantym Jakubowiczu (21.01.19121 - 04.03.1996), nestorka gałęzi Netczuk-Mankiewicz, od urodzenia mieszkanka Międzyrzeca. Była córką Mikołaja (1879 - 30.08.1938) i Antoniny z Mankiewiczów (1881 - 18.09.1938) małżonków Netczuków, wnuczką Józefa Jana i Petroneli z Mankiewiczów, prawnuczką Jana i Heleny z Jurków, praprawnuczką Maryanny z Kieruczenków i Teodora Netczuków, syna Józefa i Pauliny.
Krewnym Antoniny - synowej oraz wnukom wraz z rodzinami w imieniu Klubu Rodu Netczuków składam wyrazy współczucia.
    Uroczystości pogrzebowe rozpocznie różaniec za duszę Ś.P. Antoniny Jakubowiczowiej w środę 28 stycznia, msza święta o godz. 14:00 w kościele śś. ap. Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podlaskim. Doczesne ciało naszej krewnej zostanie złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym przy ul. Brzeskiej.

Odszedł od nas Stefan Netczuk (05.04.1933 - 01.2015)

    Z żalem informujemy, że w szpitalu w Białej Podlaskiej w wieku 81 lat zmarł Stefan Netczuk, lekarz weterynarii i senior pierworodnej linii w subgałęzi Mikołaja - najliczniej dziś reprezentującej gałąź Netczuk-Mankiewicz. Był synem Stanisława (08.05.1903 - 23.10.1970) i Nadziei z Oleszczuków (1904 - 18.09.1980) małżonków Netczuków, wnukiem Mikołaja (1879 - 30.08.1938) i Antoniny z Mankiewiczów (1881 - 18.09.1938) Netczuków, prawnukiem Józefa Jana i Petroneli z Mankiewiczów, praprawnukiem Jana i Heleny z Jurków, prapraprawnukiem Maryanny z Kieruczenków i Teodora Netczuków, syna Józefa i Pauliny. 
Żonie, synowi i wnukom wraz z rodzinami w imieniu Klubu Rodu Netczuków składam wyrazy współczucia.
    Uroczystości pogrzebowe rozpocznie różaniec za duszę Ś.P. Stefana Netczuka w piątek 9 stycznia o godz. 11:00, msza święta o godz. 12:00 w kościele św. Józefa w Międzyrzecu Podlaskim. Doczesne ciało naszego krewnego zostanie złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym przy ul. Brzeskiej.

Wspomnienie ks. Nikodema Netczuka (27.09.1896-04.01.1965) w 50 rocznicę śmierci

    Z radością informujemy, że dzięki życzliwości Prześwietnej Kurii Archidiecezjalnej Warszawskiej, za pośrednictwem jej Wicekanclerza ks. Piotra Odziemczyka, otrzymaliśmy kopię wspomnienia o ks. Nikodemie napisanego przez ks. A. Kosińskiego w 1965 r. na mowę pogrzebową naszego krewnego. Jest to bardzo cenny materiał, za który bardzo dziękujemy i który dołączyliśmy do zasobu bibliograficznego dokumentującego dzieje naszej rodziny.
    O wspomnieniu tym dowiedzieliśmy się z kolejnych pozycji bibliograficznych, których zestawienie opublikowaliśmy 3 stycznia. Bogaty zbiór 22 źródeł wzbogacił biogramy naszych krewnych, które zostały dziś zaktualizowane na stronie.

Niemieckie konotacje rdzenia Netc- oraz historyczne wzmianki nazwy osobowej Naczko - Onaczko na pograniczu polsko-ruskim

    Przedstawiamy materiały źródłowe zebrane w 2014 r. jako przyczynek do rozdziału Nazwisko i jako materiał uzupełniający zagadnienia etymologiczne i językowe nazwy osobowej Naczko - Onaczko, pokrewnej wobec Neczko - Netko, od której z kolei pochodzi nasze nazwisko Netczuk. Materiały znajdą sie w rozległym studium poświęconym problematyce nazwiska, jego etymologii oraz nazwisk pokrewnych. [...]

Nowe materiały bibliograficzne

    W zakładce Bibliografia umieściliśmy kolejne pozycje bibliograficzne dotyczące Netczuków w latach 1862-1965. Informacje te zostały też wprowadzone do biogramów. Poniżej lista materiałów:
1. Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie : miesięcznik Duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej, R. 55, 1965 nr 8 (sierpień):
- wspomnienie ks. A. Kosińskiego o ks. kanoniku Nikodemie Netczuku (1896-1965), kapelanie szpitala św. Łazarza, str.192-193. [...]