Redakcja

Ogólne informacje

    Redakcja publikuje na łamach niniejszego portalu materiały genealogiczne gromadzone przez Dział Genealogii oraz Klub Rodu Netczuków. Przyjmujemy także teksty od gości portalu, krewnych i członków Klubu. Są to przede wszystkim zeznania genealogiczne, opisy, świadectwa i wspomnienia, a także materiały ikonograficzne, zdjęcia pamiątek, kopie starych fotografii, plany starych domów i map. Redaktorem może zostać każdy, kto prześle materiały na nasz adres mailowy.

Redakcja portalu

Łukasz K. Netczuk - główny redaktor, administrator serwisu, język angielski i ukraiński (Wrocław), redakcja materiałów gałęzi Mikołaja i Ignacego Netczuków
vacat - redaktor materiałów gałęzi Wiktora Netczuka
Henryka A. Netczuk - korekta, język rosyjski (Wrocław)
Tadeusz Netczuk - redaktor materiałów gałęzi Netczuków z ul. Narutowicza (Wrocław)

Współpraca

    Poniżej przedstawiamy listę osób, które podzieliły się z nami istotnymi informacjami i materiałami genealogicznymi wspierając działanie niniejszego serwisu, za co chcemy Im serdecznie podziękować. Pełny wykaz osób, które udzieliły wywiadów genealogicznych znajduje się w dziale  Źródła.

Antonina z Netczuków Jakubowiczowa
- potomkowie Antoniny Netczuk, informacje i fotografie
Leszek i Urszula z Kozłowców Jakubowiczowie - potomkowie Antoniny Netczuk, informacje i fotografie
Aleksandra z Trojanowskich Netczukowa - linia Zygmunta Netczuka, fotografie i informacje
Ks. Janusz Netczuk - linia Zygmunta, informacje i mapa siedliska przy ul. Narutowicza w Międzyrzecu
Marian Netczuk - linia Mariana Netczuka, fotografie i informacje
Stefan Netczuk - linia Stanisława Netczuka, fotografie i informacje
Stanisława z Netczuków Kot - gałąź Netczuków z Warszawskiej, informacje i fotografie
Zofia z Netczuków Chilicka - gałąź Netczuków z Warszawskiej, informacje
Bożenna Derecka-Dupuis z Francji - metrykalia z I poł XIX w.
Anna Matras - ród Mankiewiczów, fotografie i informacje
Agata z Netczuków Rzepińska - linia Zygmunta, informacje i fotografie
Dariusz Netczuk - linia Zygmunta, informacje
Wiesława z Netczuków Górska - linia Eugeniusza, informacje
+Helena z Wolskich Steciukowa - Ród Wolskich, informacje
Tomasz Netczuk - linia Henryka Netczuka, informacje
Paweł Netczuk - linia Henryka Netczuka, informacje
Żanna z Netczuków Bilan - gałąź Ukraińska, informacje
Oleg Oleksandrowicz Netczuk - gałąź Ukraińska, informacje
Diane Petruczenko-Dorner - linia potomków Józefy z Netczuków Oksiutowej, informacje
Piotr Markowski - linia potomków Filomeny z Netczuków Wierzbickiej, informacje
Wojciech Witkowski - linia Władysława Netczuka, 
gałąź Netczuków z Warszawskiej, informacje.