Pliki

    W tym dziale można pobrać różne materiały udostępniane przez redakcję serwisu. Można je wykorzystywać w innych publikacjach z zastrzeżeniem źródła pochodzenia. Materiały archiwalne, dokumenty i zdjęcia znajdują się w dziale Galeria. Uwaga! Sekcja zostanie zaktualizowana dopiero po zakończeniu aktualizacji zawartości całego serwisu.

Aktualne drzewa i tablice genealogiczne

    Informacje dotyczące osób żyjących zostały ograniczone do nazwiska i roku urodzenia, lub wyłącznie imienia i nazwiska. Ujawniono jedynie dane osób, które wyraziły na to swoją zgodę. Kompletne drzewa, uwzględniające osoby współcześnie żyjące, są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych członków Klubu, na łamach Forum Genealogicznego. 
Poniższe drzewa-tablice to owoc nieraz 20 letniej pracy genealogiczno-historycznej naszej rodziny. Zapraszamy wszystkich krewnych, którzy odnajdą tu swoich przodków do uzupełniania brakujących linii i kontaktu z nami.

Tablice genealogiczne rodu Netczuków 1 - Gałąź Polska (wersja 36web z 16.01.2016)    [pdf]
Tablice genealogiczne rodu Netczuków 2 - Gałąź Ukraińska (wersja 33.2web z 15.01.2014)    [pdf]
Tablice genealogiczne rodu Mankiewiczów z Międzyrzeca Podlaskiego (wersja 07.1web z 16.01.2016)    [pdf]
Tablice genealogiczne rodu Wolskich (Rzewuskich) z Międzyrzeca Podlaskiego (wersja 10.1web z 16.01.2016)    [pdf]
Tablice genealogiczne rodzin Daniluków i Nestoruków z Międzyrzeca Podlaskiego (wersja 03.1web z 16.01.2016)    [pdf]
Systematyka Rodu Netczuków (XV w.)  (04.01.2014)   [jpg]
Drzewo genealogiczne rodu Puszczów (Puszczyńskich) z Zawkrza (wersja 06.1web z 20.10.2015)    [pdf]
Drzewo genealogiczne rodu Witkowskich z Zawkrza (wersja 01web z 20.10.2015)    [pdf]
Drzewo genealogiczne rodu Czyżyków z Zawkrza ( wersja 05.1 - w opracowaniu)    [pdf]
Drzewo genealogiczne rodu Pola/Pohla/Pohl/Pol z Ostrzeszowa i okolic (wersja 01.1web)    [pdf]
Tablice genealogiczne Naczów h. Doliwa (wersja 02.1web z 18.01.2014 bojarzy litewscy, szlachta, na podstawie literatury i badań Tomasa Gedraitisa)     [pdf]

Archiwalne drzewa i tablice genealogiczne (nieaktualne, ale obrazują jak zmieniała się nasza wiedza o hsitorii naszej rodziny w ciągu ostatnich lat)

Drzewo genealogiczne całego Rodu (2009)    [jpg]
Gałąź Fedora(Teodora) (2009)    [jpg]
Gałąź Wiktora (2009)    [jpg]
Linia Jana 1 (2009)    [jpg]
Linia Jana 2 (2009)    [jpg]
Linia Antoniego (2009)    [jpg]
Gałąź Ukraińska (2009)    [jpg]
Gałąź Rosyjska (2009)    [jpg]
Drzewo genealogiczne całego Rodu (2008)    [jpg]

Znaki graficzne

Herb mieszczański międzyrzeckich Netczuków    [jpg]
Pierwotny herb Netków-Netczuków - Róże    [jpg]
Herb mieszczański szrafirunek   [jpg]
Herb złożony
    [jpg]
Herb złożony szrafirunek    [jpg]
Flaga    [jpg]
Barwy    [jpg]
Pieczęć Jana Netczuka z poł. XIX w. - odrys pierwowzoru    [jpg]
Ekslibris Netczuków z Wrocławia    [jpg]
Pieczęć współczesna klanu    [jpg]

Formularze genealogiczne

Arkusz rodzinny 1    [pdf]
Arkusz rodzinny 2    [pdf]
Rodzinna tablica genealogiczna    [pdf]
Karta inwentaryzacyjna grobu    [pdf]