O stronie

Ogólne informacje

    Jak już wspomnieliśmy we wstępie, strona powstała z myślą o wszystkich Netczukach rozsianych po całym świecie. Portal ma charakter otwarty i zgodnie z warunkami hostingu wszystkie materiały historyczne są dostępne dla każdego gościa. Niektóre materiały, w tym kompletne drzewa genealogiczne zawierające osoby współcześnie żyjące, ze względu na ochronę danych osobowych dostępne są tylko dla zarejestrowanych członków Klubu na łamach Forum Genealogicznego. W drzewie dostępnym dla wszystkich, znajdują się tylko osoby zmarłe i te współcześnie żyjące, które wyraziły na to zgodę poprzez rejestrację w Klubie lub wcześniej prywatnie wyraziły taką wolę. Pozostałe osoby wymienione są wyłącznie z nazwiska i roku urodzenia. Rejestracja w Klubie i na Forum jest dobrowolna i wymaga podania podstawowych informacji o sobie, w celu jednoznacznej identyfikacji pokrewieństwa. 
     Nasze genealogiczne i historyczne poszukiwania oraz wszelka działalność nie są i nie będą prowadzone w jakichkolwiek celach politycznych, majątkowych czy religijnych. Oświadczaamy, że na stronach naszego portalu materiały publikowane są bez określonej periodyczności. Portal nie ma charakteru czasopisma. Świadczymy nieodpłatnie usługi wymiany informacji elektronicznej z zainteresowanymi krewnymi. Niektóre usługi, np. wydruki materiałów genealogicznych oraz ich kolportaż mogą być świadczone odpłatnie wyłęcznie w celu pokrycia niezbędnych kosztów według cen ustalanych indywidualnie z osobami zainteresowanymi.
    Autorzy serwisu, w ramach ich możliwości, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość i najwyższą rzetelność prezentowanych informacji. Należy mieć jednak na względzie rodzinny charakter portalu, a w szczególności indywidualne relacje poszczególnych osób - tzw. zeznania genealogiczne - które stanowią, co prawda podstawę wiedzy w zakresie relacji i koligacji rodzinnych, a także not biograficznych, ale w miarę możliwości podlegają krytycznej analizie i są konfrontowane z dostępnymi i poszukiwanymi materiałami źródłowymi. Zeznania genealogiczne, które stanowiły pierwszy etap naszych badań prowadzonych od blisko dwu dekad, są spisanymi opowieściami członków rodziny i przyjaciół domu, w różnym wieku, ale przeważnie pochodzą od osób starszych. Pamięć bywa z natury zawodna i wiele informacji jest często niepełnych, czasem błędnych lub też wypaczonych. Niektóre fakty są przez autorów przemilczane, do czego mają oczywiście prawo. Sprawy drażliwe i konfliktowe oraz trudne w swej ocenie, a mogące wywoływać skrajne emocje, jesli nie mają wpływu na ogół Rodu nie są przedmiotem naszych rozważań i nie będą publikowane. Wszelkie defekty zeznań wynikają z ich charakteru. Wiele błędów udaje się wyeliminować poprzez zestawienia wspomnień kilku osób dotyczące tych samych zdarzeń. Inne podlegają weryfikacji źródłowej, niektóre stanowią rodzaj podania rodzinnego. Wszystkie te elementy składaj.

Linki zewnętrzne

    Właściciel serwera, administratorzy portalu, redakcja i autorzy treści zamieszczanych na stronach serwera Netczuk.org nie odpowiadają za treść stron, do których zamieszczają linki, gdyż nie są autorami stron zewnętrznych. Nie możemy również zagwarantować stałego funkcjonowania wszystkich linków do stron zewnętrznych. Wszelkie błędy i niezauważone przez redakcję nieaktualne linki do portali zewnętrznych można zgłaszać administratorowi do aktualizacji lub usunięcia. Stosowanie linków do portali zewnętrznych ma wyłącznie charakter informacyjny, a interesujące artykuły stanowiące rozwinięcie kwestii poruszanych na łamach naszych stron w domenie Netczuk.org można przeczytać na stronach ich autorów.

Prawa autorskie

    Cytowane na łamach naszych stron fragmenty tekstów z innych autorów, publikacji i źródeł są przez nas każdorazowo opatrzone odpowiednią metryką bibliograficzną z podaniem autora i źródła pochodzenia, czego wymaga elementarny szacunek. Administratorzy i redakcja naszego serwisu nie wymaga nic ponad to w stosunku do użytkowników treści zawartych na naszych stronach. Przypominamy jednak, że wszelkie prawa do treści zawartych na stronach portalu są zastrzeżone! Wykorzystywanie bez naszej wiedzy i bez podania źródła pochodzenia materiałów zawartych na stronach naszego portalu, zwłaszcza zaś zdjęć i ilustracji jest zabronione. Wszelkie wykryte przez administratorów próby nieautoryzowanego, a w szczególności niezgodnego z prawem i dobrym obyczajem wykorzystywania publikowanych przez nas materiałów w sieci Internet oraz innych mediach, będą zwalczane na drodze prawnej. W celu wykorzystania materiałów prosimy o kontakt. Dopuszczamy wykorzystywanie wyłącznie materiałów tekstowych pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia w nagłówku lub stopce tekstu, bądź też w odnośniku bibliograficznym zawartym na dole tej samej strony. Materiały ilustracyjne udostępnimy po autoryzacji administratora naszego serwisu, często w lepszej dostępnej nam rozdzielczości. Materiały upublicznione do wykorzystania rodzinnego udostępniamy w dziale pliki. Na wszelkie prośby o udostępnienie materiałów z pewnością odpowiemy pozytywnie. 

Restrykcje w zakresie stosowania własnościowych znaków graficznych oraz zdjęć rodzinnych nie dotyczą członków Rodu Netczuków, gdyż materiały te są wytworem minionych pokoleń i stanowią nasze wspólne dziedzictwo. 

Aspekty techniczne

   Portal jest tworzony społecznie przez naszych Klubowiczów. Publikowane materiały stanowią jedynie część zgromadzonych informacji i są wynikiem poszukiwań naszych genealogów rodzinnych, a także zeznań i relacji członków rodziny. Staramy się zachować wysoką jakość prezentowanych materiałów, ale ze względu na ich znaczną ilość oraz niewielkie możliwości kadrowe nie jesteśmy w stanie zagwarantować całkowitej ich poprawności, zarówno merytorycznej jak i językowej. Za błędy przepraszamy, a wszelkie uwagi i zauważone omyłki prosimy zgłaszać administratorowi. 
    Do stworzenia niniejszego serwisu non-profit wykorzystaliśmy ogólnodostępne darmowe komponenty. Struktura stron oparta jest na templatce Wynton-Magazine autorstwa Michaela Oesera. Portal jest hostingowany na serwerze wiodącego operatora w domenie netczuk.org dzięki uprzejmości Pana Łukasza Netczuka z Wrocławia.
   Obecnie dostępna jest jedynie ukraińska, rosyjska i angielska wersja  strony głównej. W przyszłości planujemy również uruchomić szerszą wersję angielską i rosyjską. Dzięki temu strona stanie się dostępna dla Netczuków zamieszkujących przede wszystkim Ukrainę i Rosję. Chcemy też zarekomendować interesujące, naszym zdaniem, serwisy dotyczące Międzyrzeca, Międzyrzecczyzny, Podlasia, unitów, Wołynia, spuścizny Rzeczpospolitej, Rusi Kijowskiej i genealogii, co z kolei odzwierciedlają banery i linki.

Coockies - Polityka prywatności - RODO

   Nasza strona internetowa od początku maja 2018 r. nie używa plików cookies (tzw. ciasteczka), nie zbiera statystyk ani żadnych innych informacji o czytelnikach i nie przetwarza tych informacji. Strona służy wyłącznie celom informacyjnym non-profit. 
    Administrator i autorzy za pośrednictwem strony nie zbierają i nie przetwarzaają żadnych danych osobowych odwiedzających w tym ich adresów IP, infromacji o lokalizacji i in. danych wymienionych w art. .4 pkt. 1 RODO.
    Korzystanie z naszych  stron jest całkowicie dobrowolne. Pamiętać należy, że tak jak dotychczas każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, dzięki czemu strony internetowe nie będą zbierały żadnych informacji . Dowiedz się więcej jak je wyłączyć

Statystyki

    Do maja 2018 r. korzystaliśmy z ciasteczek w celach statystycznych do zliczania liczby odwiedzin i użytkowników oraz ich ogólnej geolokalizacji. Korzystaliśmy ze skryptów ze strony http://ciasteczka.eu oraz http://s04.flagcounter.com/more/Uzw/. Od maja 2018 r.z uwagi na wejście w życie RODO całkowicie zrezygnowaliśmy ze statystyk i geologializacji odwiedzających.
    Z chwilą ostatecznego wyłączenia na naszych stronach statystyk w dniu 22.05.2018 r. przez firmę Stat24.com zliczyliśmy: 34641 użytkowników, 45079 wizyt ogółem i 117135 odsłon. W tym zliczyliśmy 10249 gości z Polski, 1563 z USA, 492 z Brazylii, 174 z Rosji, 163 z Niemiec, 143 z Wielkiej Brytanii, 120 z Kanady, 96 z Włoch, 65 z Chin, 59 z Ukrainy, 56 z Francji, 48 ze Słowacji, 37 z Hoalndii, 35 z Meksyku, 30 z Irlandii, 29 z Portugalii. i wielu innych. W sumie z 98 krajów.
   Wcześniej, od początku 2006 roku, czyli od kiedy działa nasza strona, do marca 2011 roku zliczyliśmy ponad 20 tys. odsłon, ponad 10 tys. wizyt i przeszło 6 tys. użytkowników z całego świata. Statystyki od początku sa monitorowane przez Stat24.com. Ze względu na trzykrotną przebudowę strony również statystyki były zakładane na nowo. Ponadto od połowy 2009 roku na stronie startowej i niektórych głównych stronach tematycznych znajduje się licznik flagowy.
   20.02.2016 r., w niespełna dziesięć lat po uruchomieniu strony, statystyki wybiły 24619 użytkowników, 32802 wizyt ogółem oraz 88167 odsłon naszego serwisu. w ciągu pięciu lat liczba użytkowników zwiększyła się czterokrotnie, liczba wizyt ponad dwukrotnie, a liczba odłon ponad czterokrotnie.