Zaproszenie do udziału i organizacji II/IV Zjazdu Rodu Netczuków

    Od kilku lat coraz częściej otrzymujemy od krewnych zapytania ws. daty organizacji kolejnego dużego zjazdu naszego rodu. Pytania zgłaszają przedstawiciele wielu linii, stąd pomysł zorganizowania zjazdu, który obejmie możliwie wszystkie linie żyjących dziś Netczuków. Od poprzedniego mniejszego zjazdu z 2006 r. minęło już osiem lat, w tym czasie zrobiliśmy duży postęp w zgłębianiu wiedzy o naszych przodkach i mieście. Jest też wiele ciekawych tematów, które moglibyśmy omówić, jak chociażby postulaty założenia stowarzyszenia genealogicznego Międzyrzecczyzny czy też rodzinnego koła w formie stowarzyszenia, dalsze pogłębianie relacji rodzinnych i wspólny głos ws. naszego miasta rodzinnego - Międzyrzeca.
    Wstępnie wyznaczyliśmy rok 2016, w którym przypada 10 rocznica poprzedniego zjazdu i co najmniej 450-lecie naszej obecności w Międzyrzecu. Proponujemy połowę sierpnia, w kórym tradycyjnie najwięcej z nas odwiedza rodzinę w Miedzyrzecu podczas odpustu św. Rocha.
     Chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu prosimy o kontakt i zachęcamy do zgłasznaia propozycji dotyczących tematyki, terminu spotkania i możliwych atrakcji (wycieczki, prezentacje itp.). W zależności od liczby uczestników zroganizujemy miejsce do spotkania w Międzyrzecu. Uczestnictwo będzie odpłatne i obejmie rezerwację miejsca spotkania oraz posiłki. Wysokość opłaty będzie  zależała od liczby uczestników. Komitet organizacyjny powinien zawiązać się najpóźniej do sierpnia 2014 r. Do tego czasu osobą odpowiedzialną za przygotowanie spotkania jest Łukasz Netczuk z Wrocławia.
    Szczegóły i bieżące informacje dotycace zjazdu bedą publikowane w zakałdce Zjazdy w sekcji Planowane zjazdy.