Kontakt

Ogólne informacje

Szanowni Państwo, drodzy krewni i potomkowie Netczuków!

    Prosimy o kontakt każdego, kto chciałby się z nami podzielić informacjami dotyczącymi historii naszej rodziny. Najcenniejsze są dla nas wspomnienia, świadectwa i fotografie. W kręgu naszych badań są przede wszystkim Netczukowie z Międzyrzeca Podlaskiego (od XVI w.), ale badamy także odleglejsze dzieje naszych protoplastów (Netków vel Neczków żyjących w XV - XVII w.), rody spokrewnione, a także przedstawicieli rodów noszących pokrewne nazwiska w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Rosji, USA i in.: Netczukowski (Нетчуковский), Netczyński (Нетчиньский), Netczug (Нетчуг), Netyczuk (Нетычук), Nestczuk (Нестчук), Natczuk (Натчук), Nitczuk (Нитчук), Netchuk, Natchuk. Będziemy wdzięczni za pomoc w powiększeniu zasobu naszej wiedzy o informacje, kopie zdjęć, dokumentów i pamiątek dla archiwum genealogicznego.
    Prosimy także o informacje dotyczące przedwojennej historii międzyrzeckich rodzin, w szczególności zaś Mankiewiczów, Puszkarskich, Kozłowskich, Wolskich, Zaniewiczów, Korolczuków i innych wymienionych w dziale Krewni i powinowaci. W ramach projektu "Nazwiska Międzyrzeczan" zbieramy także informacje indeksowe dotyczące mieszkańców Międzyrzeca do roku 1939.

Dane kontaktowe

Kancelaria Klubu Rodu Netczuków w Polsce
Adres do korespondencji:
Zaułek Rogoziński 19/22
51-116 Wrocław
Sprawy organizacyjne:

Redakcja Portalu Netczuk.org
Materiały genealogiczne prosimy przesyłać  na adres:


Główny redaktor
architekt Łukasz K. Netczuk - uwagi, zgłaszenie błędów i problemów technicznych