Biuletyn KRN nr 2(16)/2014

    W zakładce Drzewa i tablice opublikowaliśmy aktualne tablice genealogiczne Netczuków, Mankiewiczów i Wolskich ze stosownymi ograniczeniami (wersja internetowa). Odbiorcy biuletynu otrzymają w załączeniu aktualne pełne drzewa.
I. W mijającym roku zakończyliśmy prace nad kilkoma sekcjami serwisu genealogicznego. Oto najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia roku 2014:
1. Uruchomienie sekcji Genealogia wraz z podsumowaniem 20 lat badań i dokumentacji genealogii Netczuków oraz z indeksem imion występujących w naszym rodzie.  [...]

Opracowanie dla rodziny Hurczynów h. Kruposiej

    W ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi rodzinami w latach 2008-2014 Łukasz Netczuk wykonał wypisy z materiałów źódłowych dla Klubu Rodu Hurczynów h. Kruposiej z Rosji, których korzenie sięgają XVI w. ziem dawnej Polski i Wiekiego Księstwa Litewskiego. Zebrane materiały zostały poddane ogólnej analizie, która jest częścią tego opracowania. W grudniu zakończyliśmy redakcję polskiego tekstu, który publikujemy także na naszej stronie. Aktualnie trwa przekład na język rosyjski.

Łukasz K.D. Netczuk, Polskie i litewskie źródła o nazwisku i rodzie Hurczynów herbu Kruposiej (także Gurczyn, Gorczyn, Górczyn), Wrocław 2008-2014, 23 str., 9 il., 6 map, 8 tabel, 91 przypisów, bibliografia: 70 poz.

Aktualizacja tablic genealogicznych

    Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia wydajemy zimowy numer Biuletynu Informacyjnego KRN. W numerze 2(16)/2014 podsumowanie roku, m.in. nowe tablice genealogiczne, zbiór nowych wiadomości o kilku rodzinach Netczuków, nowe osoby, nowe materiały i zdjęcia, jak również nowe zakładki, których redakcję zakończyliśmy w tym roku. Pełna wersja z kompletnymi tablicami dostępna będzie jedynie dla członków KRN i subskrybentów Biuletynu w formie newslettera, który zostanie rozesłany 31 grudnia.
    W zakładce Genealogia w sekcji Drzewa i tablice opublikowaliśmy zaktualizowane tablice genealogiczne rodzin Netczuków, Wolskich i Mankiewiczów w wersji internetowej (z ograniczeniami). Z nowości wspomnieć należy liczne uzupełnienia w drzewach. Zapraszamy!

Boże Narodzenie 2014

    Wszystkim gościom naszej strony, Rodzinie i Krewnym składamy najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe.

Księża Netczukowie, Hieronima z Netczuków i Gallewiczowie

    W zakładce Badania, sekcja Wyniki badań - Bibliografia opublikowaliśmy nowe pozycje bibliograficzne wzmiankujące księży Nikodema, Adolfa i Józefa. Są to sprawozdania dyrekcji C.K. lwowskich gimnazjów nr VII i VIII, do których w latach 1909-1913 uczęszczali Nikodem i Józef i które ukończyli z wyróżnieniem. [...]

Stanisław Netczuk w Krakowie

    W zakładce Badania, sekcja Wyniki badań - Archiwa opublikowaliśmy informacje o Stanisławie Netczuku, ur. 20.08.1888 r. w Międzyrzecu, który w 1900 r. był studentem w Krakowie. Mieszkał Nad Rudawą 3/134. Jest to zapewne Stanisław syn Mikołaja i Petronelli z Rybołowików, brat księży Netczuków, który studiował w Krakowie inżynierię, później pracował w przemyśle petrochemicznym w rejonie Jasła i Krosna.

Prawosławne metryki z Międzyrzeca

    W zakładce Badania, sekcja Wyniki badań - Dokumenty USC opublikowaliśmy wyniki zakończonej kwerendy ksiąg metrykalnych obu greckokatolickich parafii międzyrzeckich w latach 1874/1875 - 1908 w czasie gdy obie cerkwie zamieniono na prawosławne. Zaktualizowano także dane i wyniki kwerend na stronach ww. sekcji. [...]

Galeria

    W zakładce Galeria opublikowano strony zbierające zasoby ikonograficzne serwisu genealogicznego i klubowego. Materiały podzielono na kategorie: zdjęcia, pamiątki i dokumenty. Dodatkowo opublikowano nowe ilustracje. Galerie prezentują tylko niewielką, wybraną część wszystkich zbiorów. W przyszłości planujemy rozbudowę albumów dostępnych dla krewnych na DVD w ramach projektów digitalizacyjnych Archiwum Genealogicznego oraz Albumu.  Zapraszamy!
    Nadal trwają prace nad działami i sekcjami: Historia rodu, Znani w XX w., Gniazda Rodzinne, Wołyń i Ruś oraz Wyniki badań - Internet. W trakcie realizacji są także projekty Klubu RN. Jako pierwsza, do końca roku zakończona zostanie sekcja Historia rodu.

Zdjęcie ks. Adolfa Netczuka vel Netczyńskiego

    Pragniemy poinformować, iż w wyniku wymiany w lipcu-wrześniu br. korespondencji z Zakonem Zmartwychwstańców w Rzymie i dzięki uprzejmości Przewielebnego Ojca Jamesa M. Gibsona Sekretarza Generalnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy skan archiwalnej fotografii z książki Jana Iwickiego, na której jest zdjęcie z alumnami seminarium w Rzymie w latach 1901-1902, na którym z prawej w pierwszym rzędzie siedzi ks. Adolf Netczuk, znany po opuszczeniu zakonu i inkardynacji do diecezji w 1919 r. jako Adolf Netczyński. Dowiedzieliśmy się też, że w tym czasie przebywał w Rzymie. W imieniu naszego klubu rodzinnego podziękowaliśmy za ten wspaniały dar. Jest to prawdopodobnie jedno z nielicznych zachowanych zdjęć, przedstawiających ks. Adolfa. Zaktualizowaliśmy również biogram naszego krewnego.  [...]

Aktualizacje i nowe dane

    W zakładce Bibliografia dodano kolejne pozycje literatury, wzmiankujące Netczuków, m.in. Józefa Netczuka, który zaprenumerował w 1856 r. książkę o pszczelarstwie, co potwierdza relację Eugeniusza Netczuka o tradycjach pszczelarskich. [...]

Nowe biogramy i aktualizacja serwisu

    Z przyjemnością informujemy, że po czterech latach kwerend i badań w zakładce Znane postaci w sekcji Protoplaści oraz Znani w XIX w. zostały opublikowane zaktualizowane biogramy naszych przodków i krewnych. Obie skecje wymagają jeszcze redakcyjnego przejrzenia i korekty. W razie zauważenia błedów bądź nieprawidłowych linków prosimy o kontakt. [...]

Zaproszenie na pielgrzymkę i ospust w Unickiej Parafii św. Nikity w malowniczych Kostomłotach nad Bugiem w 140 rocznicę męczeństwa w Pratulinie - 20-22.06.2014

    Jak co roku pod hasłem powrotu do naszych korzeni zapraszamy wszystkich Netczuków, krewnych i przyjaciół na ucztę dla zmysłów i ducha do jedynej na świecie  Bizantyjsko-słowiańskiej Parafii Unickiej pw. św. Nikity w Kostomłotach nad Bugiem. [...]

Pożegnaliśmy Alfreda Kazimierza Netczuka (1934-30.04.2014)

    5 maja o godz. 10:00 w Rudzie Śląskie w kaplicy Parku Pamięci przy ul. Krańcowej odbyła się msza przedpogrzebowa nad trumną zmarłego Alfreda. W uroczystości licznie udział wzięła najbliższa rodzina, przyjaciele i dawni współpracownicy ze Gliwic i Katowic. Nie zabrakło też wspomnienia o osobowości i duchowości Alfreda, które nakreśliła przedstawicielka grona przyjaciół. Byli współpracownicy przypomnieli karierę zawodową, dokonania i odznaczenia resortowe, którymi za życia Alfred Netczuk był uhonorowany. Po mszy nastąpiła kremacja. 
    Najbliższa rodzina udała się do Międzyrzeca Podlaskiego gdzie zgodnie z ostatnią wolą zmarłego odbył się pogrzeb urny z jego prochami w rodzinnym grobie. [...]

Odszedł od nas Alfred Kazimierz Netczuk (1934-30.04.2014)

    W imieniu Rodziny i Klubu z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym zmarł Alfred Netczuk z Katowic, syn Jana i Janiny z Korolczuków. Reprezentował gałąź Netczuków z ul. Warszawskiej, której genealogię i historię niestrudzenie dokumentował. Był członkiem naszego Klubu, korespondentem Działu Genealogii, głównym genealogiem swej gałęzi, wielce zasłużonym dla historii całego rodu. Bez Jego wiedzy, wspomnień i pamiątek nie powstałyby m.in. biogramy rodzin jego ojca Jana, dziadka Łukasza, pradziadka Dominika, czy też brata pradziadka - Józefa Netczuka-Zielińskiego. Był także pasjonatem historii Międzyrzeca Podlaskiego. [...]

Zaproszenie na spotkanie rodzinne - sierpień 2014

    Wszystkich Netczuków i krewnych zapraszamy na tegoroczne spotkanie rodzinne, które chcielibyśmy odbyć w tym roku w Międyzrzecu w połowie sierpnia podczas dorocznego odpustu św. Rocha na cemntarzu parafialnym. Tradycyjnie na tę uroczystość do Międzyrzeca zjeżdżają rodziny z całej Polski by spotkać się w rodzinnej atmosferze i odwiedzić groby bliskich. Druga taką okazją jest zazwyczaj Święto Wszystkich Świętych i Zaduszki. Zachęcamy do zgłaszania obecności i swoich propozycji na to spotkanie. Więcej o planowanych zjazdach w nowo otwartej zakładce - Zjazdy w sekcji - Planowane zjazdy.

Zaproszenie do udziału i organizacji II/IV Zjazdu Rodu Netczuków

    Od kilku lat coraz częściej otrzymujemy od krewnych zapytania ws. daty organizacji kolejnego dużego zjazdu naszego rodu. Pytania zgłaszają przedstawiciele wielu linii, stąd pomysł zorganizowania zjazdu, który obejmie możliwie wszystkie linie żyjących dziś Netczuków. Od poprzedniego mniejszego zjazdu z 2006 r. minęło już osiem lat, w tym czasie zrobiliśmy duży postęp w zgłębianiu wiedzy o naszych przodkach i mieście. Jest też wiele ciekawych tematów, które moglibyśmy omówić [...]

Wielkanoc 2014

    Wszystkim gościom naszej strony, Rodzinie i Krewnym składamy najlepsze życzenia Wielkanocne.

Nowe informacje z Archiwum Markowskich

    Dzięki uprzejmości Rodziny Markowskich z Międzyrzeca i za pośrednictwem Pana Piotra Markowskiego mogliśmy zapoznać się z kilkoma dokumentami z imponujacego rodzinnego archiwum. Jeden z nich wspomina córkę Wiktora Netczuka, Maryannę Paluszkiewiczową oraz świadków zdarzenia Franciszka Bartłomiejewicza Wolskiego, dziadka Gebryeli z Wolskich Netczukowej i Ignacego Mankiewicza brata Petronelli z Mankiewiczów Netczukowej. W sekcji Archiwa zamieszczamy tłumaczenie z oryginału.  

Nowe metryki i zmiany

    W sekcji Badania - Wyniki - Dokumenty USC zmieniliśmy układ strony wydzielając parafie, dla których mamy najwiecej wypisów - par. łacińska św. Mikołaja oraz parafie unickie św. Mikołaja i św. Piotra i Pawła. Opublikowaliśmy uzupełnienie wcześniejszej kwerendy - odpisy metryk z obu tych parafii z lat 1810-1870. Metryki są na bieżąco uzupełniane i będą opatrzone linkami do skanów na portalu Szukajwarchiwach.pl. Znaczną część tego materiału z parafii unickiej przebadaliśmy w latach 2011-2012. Zaktualizowano Klub RN, a wkrótce aktualizacja biogramów. 

Genealogia - nowy dział

    Wraz z postępem w publikacji wyników naszych badań otworzyliśmy nowy dział - Genealogia, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o genealgoii i systematyce rodziny wraz z linkami do aktualnych drzew. W sekcji Gałęzie i linie omówiliśmy kwestie podziału na linie tak jak wynika to z tablic i przyjętego tradycyjnego nazewnictwa linii. Krótko scharakteryzowano każdą gałąź. W sekcji Drzewa i tablice zamieściliśmy linki do drzew i tablic. Sekcja Krewni i powinowaci to omówienie problematyki badania historii rodzin z nami spokrewnionych z punktu widzenia naszych możliwości oraz odnośniki do zasobów naszego Klubu. Wiele informacji stanowi kompilację tego co już opublikowaliśmy w ramach projektu Rodziny spokrewnione na stronie Klubu, aktualne drzewa dostępne są także w dziale Pliki

Nowe drzewa Netczuków, Mankiewiczów, Wolskich, Daniluków i Nestoruków na 20-lecie naszych potyczek z genealogią

    Pragniemy zaprezentować zaktualizowane i skorygowane tablice Netczuków w Tabeli 1 (Gałąź Zachodnia - polska) oraz w Tabeli 2 (Gałź - Wschodnia - ruska). Gałąź polska opracowana została na podstawie akt metrykalnych parafii łacińskiej i unickiej staromiejskiej (obie św. Mikołaja) z Międzyrzeca z lat 1810-1868(1870), wcześniejszych kwerend oraz danych uzyskanych w latach 2010-2013 i opracowanych w końcu 2013 r. Pierwszy raz od 2006 r. aktualność tablic zgodna jest z postępem w badaniach. Aktualny stan na 15.01.2014. [...]