Tablice genealogiczne

Są już gotowe aktualizacje drzewek Netczuków, Mankiewiczów i Wolskich. Wersje te są wzbogacone o materiały z kwerend Pani Bożenny Dereckiej-Dupuis. Gdy drzewka zostaną dopracowane (Format MS Excel) roześlę je pocztą wszystkim zainteresowanym.

Nowości na stronie

Aktywna jest już większość stron. Niedługo zsotanie uruchomiony dział Znani oraz Zjazdy. Drzewa genealogiczne będą dostępne dopiero pod koniec br. lub na początku następnego.

Start strony Rodu Netczuków

Wystartowała na razie próbna i tymczasowa wersja strony. Do czasu zakończenia prac nad serwisem wiekszość informacji genealogicznych pozostanie na Forum Rodu Netczuków. Po uruchomieniu ostatecznej wersji strony wiadomości genealogiczne zostaną z forum usunięte, a samo Forum zacznie pełnić swoja właściwą funkcję.

Kwerenda metryk łacińskich M. Pdl. z lat 1845-1847 (1845-1859)

Dzięki nieocenionej pomocy Pani Bożenny Dereckiej-Dupuis znów wiemy trochę więcej o rodzinach Wolskich, Mankiewiczów i Netczuków.
Pani Dupuis przesłała rezultaty kwerendy w ostatnim z dostępnych u Mormonów mikrofilmie z parafii międzyrzeckiej z l. 1845-1847. W wyniku kwerendy odnalazła dziesięć wpisów z tych lat […]

Na świat przyszła Pola Netczuk

W imieniu Darka i Agaty Netczuków z Poznania pragnę poinformować o narodzinach ich córeczki Poli.
Rodzicom gratulujemy.

Wspomnienia z I zjazdu Netczuków

Jest już wstępna wersja wspomnień z I nieformalnego zjazdu Rodu Netczuków, który odbył się w dn. 23-26.09.2006 w Międzyrzecu Podlaskim. Link - dostęp wymaga rejestracji na Forum.

Etymologia nazwiska Netczuk

Jest już długo oczekiwana specjalistyczna etymologia nawiska Netczuk autorstwa dr Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej. Okazuje się, że wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, istniała bardzo rzadka nazwa osobowa Netko. Pochodzi ona od niemieckiej nazwy osobowej "Net". Link.

Hieronima z Zaniewiczów Netczukowa (ok. 1870-ok. 1950) i wątek żydowski

Przedstawiam informacje jakie uzyskałem od Pana Nikodemusa Gallewicza ze Szwecji. Pan Gallewicz skontaktowal się ze mną mailowo poszukując informacji na temat przodków swojej rodziny z Międzyrzeca. Okazało się, że jego prababka Hieronima Netczuk ur. ok. 1870 r. była z Międzyrzeca. Dowiedziałem się, że rodzina Nikodemusa sądziła, że Hieronima Netczuk (było to jej nazwisko z pierwszego małżeństwa) była […]

Kwerenda metryk łacińskich M. Pdl. z lat 1852-1858

Dzięki pracy Pani Bożenny Dereckiej-Dupuis mamy wyniki kwerendy ksiąg metrykalnych rzymskokatolickich z prafii Św. Mikołaja w Międzyrzecu z lat 1852-1858. Pani Bożenna spisała metryki z nazwiskami Netczuk, Wolski, Mankiewicz. Jest ich ponad 20. Metryki zostały już zanalizowane, a wnioski przedstawiamy w dziale Wyniki kwerend.

Netczukowie w Pereszczówce pod Międzyrzecem

Dzięki informacji z serwisu gminy Drelów udało się ustalić, że przedstawiciele trzeciej galęzi rodu Netczuków (6 osób - stan na styczneń 2007) mieszkają w Pereszczówce koło Drelowa. Stanisław Netczuk jest członkiem rady sołeckiej Pereszczówki. Z kolei z książki telefonicznej można się dowiedzieć, że w Pereszczówce mieszka również Jan Netczuk. Obie osoby nie znajdują się w drzewie genealogicznym pozostałych dwóch gałęzi Rodu.

Statystyki nazwiska Netczuk w Polsce

Jest już najnowsza statystyka liczebności i rozmieszczenia nazwiska Netczuk w latach 1990, 2002, 2007. Więcej w dziele Rozmieszczenie.