Klub Rodu Netczuków
    Strona nieformalnego stowarzyszenia, zrzeszającego potomków dwóch wielkich gałęzi Rodu Netczuków, Podlaskiej (zachodniej), pochodzącej z Wołynia, osiadłej ok. 1574 r. w Międzyrzecu i rozproszonej głównie w Polsce, USA i Argentynie oraz Wołyńskiej (wschodniej), rozproszonej głównie na Ukrainie, w Rosji, Kanadzie i USA. Działalność Klubu skupia się na prowadzeniu badań genealogicznych, popularyzacji wiedzy o naszych przodkach oraz integracji wszystkich członków Rodu.

Forum Klubu Rodu Netczków
   Forum powstało w 2006 r. wkrótce po I Zjeździe Netczuków. Początkowo spełniało rolę strony internetowej, obecnie funkcję tę przejął niniejszy serwis. Forum służy wymianie informacji, jest interaktywną platformą komunikacji dla naszego rodu. Nadal jednak pwene materiały genealogiczne, w tym pełne drzewa z osobami żyjącymi oraz relacje ze zjazdów, wycieczek i spotkań rodzinncyh można znaleźć wyłącznie w rodzinnej części forum, dostępnej wyłącznie dla zarejestrowanych Netczuków. Dlatego też zapraszamy do rejestracji na Forum Klubu Rodu Netczuków, by cieszyć się dostępem do wszystkich naszych zasobów.

Genealogia Rodu Netczków
    Strona poświęcona genealogii Rodu Netczuków, zarówno jego Gałęzi Podlaskiej (zachodniej), Gałęzi Wołyńskiej (wschodniej), jak też potomkom ich obu rozsianym po całym świecie. Descendenci tego staroruskiego rodu, mającego swe korzenie na XVI w. Wołyniu, mieszkają obecnie w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, Anglii, USA, Kanadzie, Argentynie, Szwecji, prawdopodobnie także w Kazachstanie. Sporo uwagi poświęcono również dziejom siedlisk rodzinnych, genealogii rodzin spokrewnionych i spowinowaconych.

Międzyrzec Podlaski - mój początek
    Aktualnie budowana o Międzyrzecu strona powstaje na bazie materiałów zebranych przez autora do pracy dyplomowej, pt.: "Międzyrzec Podlaski - miejsca ożywione", która została obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w czerwcu 2009 r. Szczególny nacisk został położony na architekturę i rozwój urbanistyczno-przestrzenny miasta. Strona będzie dopełnieniem Genealogii Rodu Netczuków i graficzną prezentacją procesów osadniczych jakie złożyły się na kształt obecnego miasta. W założeniu strona ma udostępnić również bogaty zbiór ikonografii dotyczącej Międzyrzeca, znajduący się w posiadaniu autora.

Netczukowie - Pasieka Rodzinna
    Strona pszczelarza Tadeusza Netczuka. Pasieka została założona w 1970 r. we Wrocławiu. W 1998 r. została powiększona dzięki przejęciu opieki nad Pasieką Pani Wandy Mikrut w Przemiłowie. W 1999 r. obie pasieki - przemiłowska i wrocławska - zostały połączone i przeniesione do Księginic Małych. Od 2000 r. funkcjonują one w Księginicach Małych. Już od ponad 12 lat pasieka Tadeusza Netczuka zapewnia naszej rodzinie i klientom bogactwo czystych i ekologicznych produktów z terenu Ślężańskiego Parku Krajobrazowego.

Strona architekta Łukasza Netczuka
    Strona architekta Łukasz Netczuka, absolwenta Politechniki Wrocławskiej, prezentująca zainteresowania i pasje autora. Strona jest stopniowo rozbudowywana o materiały graficzne w tempie zależnym od wolnego czasu. Główne zainteresowania to architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, rewitalizacja urbanistyczna i architektoniczna, historia architektury, historia Polski, języki słowiańskie, genealogia, ogrodnictwo i muzyka poważna.  

Karniszyn - dawne miasteczko
    Budowana obecnie strona, poświęcona będzie dziejom Karniszyna nad strugą Lutą. Miejscowość leży w Gminie Bieżuń, w powiecie żuromińskim, województwie mazowieckim, na dawnym Zawkrzu. Obecnie wieś, dawniej  w latach 1530 - 1665 miasto z zamkiem, wczesnośredniowiecznym grodem, potencjałem i patronatem znamienitych rodów, przewyższającym, niejednokrotnie, sąsiednie miasto Bieżuń. Na stronę złożą się materiały zebrane w trakcie wieloletnich poszukiwań genealogicznych, łącznie z genealogiami dawnych i obecnych karniszynian - Czyżyków, Witkowskich, Puszczów i innych.